Mobiel Station 2

Ook vandaag 23 April hebben wij Jan PA7X en Ruud PD0RH samen met onze xyl’s een mini velddag gehouden aan het water nabij “het Kuitje” net ten zuiden van het Marinecomplex Nieuwe Haven. Er werd gewerkt en getest met 2 endfed draad antennes, ééntje noord-zuid en ééntje oost-west gespannen met een coax schakelaar aan de Yeasu FT875D. Hier is Jan druk mee geweest.

Ruud heeft zich bezig gehouden met de diverse testen op het gebied van Winlink. Onder wederom een aantal foto’s…

73 de PA7X es PD0RH

 

 

 

 

 

Geplaatst in Bestuur | Een reactie plaatsen

Mobiel station

Afgelopen zondag even met Plexat naar de duinweg bij Julianadorp geweest samen met Jan PA7X en de Xyl’s…

HF spraak en Winlink getest en dat ging allemaal wel goed, ook het antenne park ziet er goed uit zoals op de foto’s is te zien..

73 Ruud PD0RH en Jan PA7X

Geplaatst in Webteam | Een reactie plaatsen

Berichtenronde April

Op maandag 6 April vond een berichtenronde plaats. Deze was wel een beetje speciaal daar er in eerste instantie was besloten om de berichtronde tot nader order op te schorten. Echter Jan PA7X (plv RC) had het idee om de ronde vanaf een mobiele locatie te doen. Ruud PD0RH heeft hem daarbij geholpen. Hieronder wat foto’s en tevens de APRS locatie van Ruud PD0RH welke op aprs.fi ook te zien is.

De meeste deelnemers hebben hun bericht al ingestuurd en dat ziet er allemaal prima uit, daar waar nodig zal er individueel aandachtspunten gegeven worden, dus als u niets hoort of leest dan is alles prima.

Geplaatst in Bestuur, Regio Coördinator, Webteam | 1 reactie

Berichtgeving R10

DARES R10 als onderdeel van DARES-NL

Binnen DARES-NL heeft Regio 10 min of meer een voorbeeld functie gehad, een goed convenant met de VR (Veiligheids Regio) en een handboek wat actueel en op orde is. Deze voorloop functie bracht met zich mee dat R10 zich begon te storen aan de stroperige vooruitgang van DARES-NL. Daarom is de inzet van R10 voor DARES-NL gereduceerd en was het credo : voor R10 goed regelen, wat zo langzamerhand op een ontvlechting begon de lijken. De verzoeken van DARES-NL aan de DARES regio’s voor een financiële bijdrage in combinatie met een niet transparante boekhouding versterkte dit nog. Omstreeks half 2019 is nagenoeg het gehele bestuur van DARES_NL vervangen, mede ingegeven door het feit dat het ministerie van J&V (Justitie en Veiligheid) te kennen had gegeven zich zelf (hieronder vallen dus ook de Veiligheids Regio’s) niet langer als klant van DARES te beschouwen. J&V heeft aangegeven dat DARES moet ombuigen naar een publiek toegankelijke HUB voor wat betreft de communicatie met de VR.
Daar de dagelijkse leiding van DARES R10 hier nu een betere en positieve ontwikkeling van DARES NL ziet, is besloten dit nog een kans te geven en positief hieraan te gaan werken. Wij vragen de R10
deelnemers dan ook zich aan te passen op deze nieuwe positieve houding t.o.v DARES-NL.

DARES R10 deelnemer passen

Er is veel te doen geweest over het hoe en wat m.b.t. de DARES deelnemer passen. In het handboek staat een voorbeeld waar echter geen van de binnen DARES-NL roulerende passen voldoet. Er is thans besloten dat DARES-R10 de informatie van de deelnemers gaat controleren en daar waar nodig is aanvullen en/of corrigeren. Zodra dit gereed is zal DARES R10 de passen bij DARES-NL voor haar deelnemers bestellen. De kosten hiervan zullen vooralsnog door de vereniging DNHN gedragen worden.

DARES R10 en COVID-19 (Corona virus)

Binnen DARES R10 zijn regelmatig oefeningen m.b.t berichten uitwisseling en inzetbaarheid bij VR en in
het veld. Het scenario waarmee echter nooit rekening is gehouden is dat mensen minimaal 1,5 m afstand moeten houden en groepen van meer dan 3 mensen niet zijn toegestaan. Dit betekend ook dat de bezetting op de VR deels of in zijn geheel voor DARES deelnemers wellicht onmogelijk is. Daarnaast kan het ook zo zijn dat er ook beperkingen zijn t.a.v. de gebruikelijke VR bezetting en dat hiervoor een soort virtuele vergader omgeving ingericht moet worden (al dan niet met inzet van DARES). Het zou goed zijn dat al onze deelnemers met de kennis over communicatie middelen en haar toepasbaarheid hier de komende week eens over nadenken en met mogelijke invullingen cq alternatieven komen. Wij vragen u uw ideeën in een Word format aan te leveren zodat de RC hier uiteindelijk een eind document van kan maken. Ook wanneer u geen tijd heeft of niets kan aanleveren gaarne een bericht zodat wij kunnen controleren op compleetheid.

DARES R10 nieuwe leden en introductiepakket / certificerings programma.

Tot onze grote vreugde hebben wij binnen korte tijd 4 nieuwe deelnemers kunnen verwelkomen. De nieuwe deelnemers beschikken allen over een flinke dosis enthousiasme en uitéén-lopende expertises. Onze taak is nu deze nieuwe deelnemers niet teleur te stellen en deze voldoende in te werken en binnen een redelijke tijd (3 tot 6 maanden) de mogelijkheid tot certificering te bieden. Daarnaast zullen zij van de secretaris van DNHN een welkomstbrief en een introductie pakket ontvangen bestaande uit hesje met DARES logo, een actueel handboek (in PDF vorm) en zodra beschikbaar een DARES pas. Ook zullen zij worden opgenomen in de DARES R10 belboom.

Tot zover onze berichtgeving, pas goed op uzelf en denk aan uw medemens !

73 van Gert van Westerlaak – PA1VW (RC R10) en Jan Kanon – PA7X (waarnemend RC R10)

Geplaatst in Bestuur | Een reactie plaatsen

Storing 112

Op 26 juni 2019 was er een grote landelijke verstoring welke betrekking had op een groot gedeelte van het telefoon netwerk. De impact van deze verstoring had directe gevolgen voor het 112 telefonie verkeer. Regio 10 was aanwezig op de VR ten tijde van het eerste begin van de verstoring.

Zie onder de bedank tweet van de VR-NHN ;

Onder het menu Oefen/Inzet vind u het verslag van onze deelname.

Ook vanuit regio 10 dank voor uw inzet en tijd.

Geplaatst in Bestuur, Regio Coördinator | Een reactie plaatsen

Bedank brief Hulpverlenersdag Hoorn

Vanuit de organisatie van de Nationale Hulpverleners Dag te Hoorn is er een bedank brief ontvangen, deze was gericht aan alle medewerkers die een bijdrage geleverd die heeft geresulteerd in de totstandkoming van deze geslaagde dag.

Via deze link kunt u de brief lezen

Geplaatst in Bestuur | Een reactie plaatsen

Badges

Er zijn nog badges beschikbaar, de Penningmeester heeft er nog 6 in voorraad. Ze kosten €2,50 per stuk.
Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester

Geplaatst in Bestuur | Een reactie plaatsen

DRCC berichten Oefening 2 feb 2019

Op zaterdag 2 februari vond er een berichten oefening plaats op het DRCC van R10 te Schoorl. Deze oefening werd in samenwerking met dares leden van R15/16 gedaan. Er waren wederom leerzame momenten. Er werd geoefend in het opnemen van berichtenverkeer en het documenteren van de verzonden en ontvangen berichten in het berichten log. Ook de verschillende rollen en functies binnen de organisatie van een DARES post werden in roulatie geoefend.


Marc PA1MP
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_0284.jpg
Jan PA7X

Tevens waren er twee leden waarvan één gloednieuwe die in de gelegenheid werden gesteld om zich te certificeren. Dit waren Marc Pol PA1MP en Jan Kanon PA7X. De beide heren hebben met goed gevolg het certificering examen afgelegd en konden uit handen van onze RC (Regio Coördinator) Gert van Westerlaak het certificaat in ontvangst nemen.

Geplaatst in Bestuur | Een reactie plaatsen